Vieši renginiai

Registruokitės į šį renginį:
Klasterio narių ir suinteresuotų asmenų susitikimas

1418802643_excellence-7872870c9838bf6d42b59475851a789f.png Programa
9:00-10:30 2014 m. veiklos ataskaita
10:30-12:00 Diskusija, bendri projektai
12:00 - 12:30 Padėka