Apie mus

Apie  mus
 
Kuriame aukštos kokybės bei didelės pridėtinės vertės sveikatos technologijų produktus ir paslaugas, kurios didintų žmonių saugumą, jų veiklos efektyvumą, prisidėtų prie prevencijos, visuomenės edukacijos bei sveiko gyvenimo būdo įpročių ugdymo. Vykdydami savo veiklą siekiame ne tik stiprinti klasterio įmonių konkurencingumą vidaus ir eksporto rinkose, bet ir skatinti naujausias ir efektyviausias gamybos bei valdymo technologijas, verslo bei mokslo bendradarbiavimą MTEPI srityje, jaunimo verslumą bei visuomenės supratimą.
 
Siekiame tapti ryškiu klasteriu tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Tokiu, kuris yra dinamiškas ir traukiantis, nuolat besiplečiantis ir skatinantis bendradarbiavimą bei inovacijas. Sveikatos technologijų klasterį iVita sudaro stiprios ir kompetentingos organizacijos, turinčios ilgametę patirtį versle, sukaupusios techninį, mokslinį bei vadybinį potencialą, kuris sudaro puikias prielaidas ir galimybes turiningai klasterio veiklai, orientuotai į ekonominę naudą, konkurencingumo didinimą bei plėtrą.