Naujienų archyvas

iVita klasteris ieško sąlyčio taškų tarp inovacijų pirkėjų viešajame sektoriuje ir tiekėjų privačiame

Inovacijų pirkimas viešajame sektoriuje kol kas nėra Lietuvoje plačiai paplitusi praktika. Viena vertus, viešojo sektoriaus pirkimų specialistams trūksta kompetencijų inovacijoms įsigyti. Kita vertus, privačiam sektoriui trūksta viešųjų pirkimų žinių ir dalyvavimo juose įgūdžių. Šiam iššūkiui spręsti, bent jau sveikatos technologijų srityje, Lietuvos inovacijų centro brandinamas klasteris iVita surengė tarptautinę konferenciją „HAePPI project conference: international projects for SME’s – idea’s stock exchange“, kurioje buvo ieškoma galimų sąlyčio taškų tarp dviejų sektorių.

Konferencijos dalyviai diskutavo apie tiekėjų (įmonių) galimybes pasiūlyti inovatyvius sprendimus viešajam sektoriui sveikatingumo srityje, su kokiais poreikiais ir sunkumais jie susiduria dalyvaujant inovacijų viešuosiuose pirkimuose, kaip galima būtų spręsti žinių ir kompetencijų trūkumo klausimą. Kartu buvo aiškinamasi, o kokius gi pirkimus organizuoja viešasis sektorius ir kaip galima būtų jam padėti įsigyti daugiau inovacijų.

Lietuvos inovacijų centro projektų vadovė Justė Rakštytė-Hoimian, kuri koordinuoja į inovacijų diegimą viešajame sektoriuje per viešuosius pirkimus orientuotą tarptautinės Interreg Europe iniciatyvos iBuy veiklą europiniu lygiu, pristatė užsienio šalių praktiką ir taikomas priemones, kurios palengvina tiek inovacijų viešųjų pirkimų vykdymą, tiek dalyvavimą juose. Pasak jos, inovacijų viešieji pirkimai dar tik skinasi kelią į Lietuvos viešąjį sektorių, todėl tokio pobūdžio renginiai, kai bandoma ieškoti, kaip vienas sektorius galėtų sąveikauti vienas su kitu, yra labai reikalingi. „Visos šalys šiuo metu susiduria su panašiais iššūkiais ir ieško būdų, kaip paskatinti inovacijų viešuosius pirkimus tapti įprasta praktika. Tam kuriami įvairūs kompetencijų centrai, šviečiamoji veikla ir konsultacijos su suinteresuotomis grupėmis“, – sako J. Rakštytė-Hoimian.

Konferencijoje taip pat dalyvavusi Lietuvos inovacijų centro konsultantė Asta Noreikienė papildomai pristatė jaunoms įmonėms ir startuoliams sukurtą internetinį įrankį inReady, kuris leidžia išbandyti savo prisistatymo investuotojams gebėjimus, gauti atgalinį ryšį ir taip efektyviau pasirengti tiek ateities investuotojų pritraukimui, tiek galimiems inovacijų pirkimams. „Didžiausias įrankio privalumas tas, kad įmonės turi ne tik pasidaryti ateityje itin praverčiančius namų darbus, bet ir gauna atgalinį ryšį iš ekspertų, ką ir kaip patobulinti, kad pristatymai būtų dar efektyvesni“, – sako A. Noreikienė.

Lietuvos inovacijų centras kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra įgyvendina Europos fondų investicijų kofinansuojamą projektą „InoLink“, kuriuo siekiama skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą. Įgyvendindamas šį projektą Lietuvos inovacijų centras, be kitų klasterių, brandina ir sveikatingumo klasterį „iVita“. „Matome, kad mūsų darbas duoda rezultatų. „iVita“ sugebėjo ne tik suvienyti skirtingo sektoriaus įmones bendriems tikslams siekti, bet ir imasi iniciatyvos veikti kaip kompetencijų centras, pajėgus ieškoti sprendimų inovacijų pirkimams viešajame sektoriuje ir MVĮ dalyvavimui juose paskatinti“, – sako už klasterio brandinimą atsakingas Lietuvos inovacijų centro konsultantas Edvinas Nagulevičius.

Šaltinis: Lietuvos inovacijų centras