Naujienų archyvas

Sveikatos technologijų klasteris iVita įtrauktas analizuojant Europos bioklasterių vertes

Gyvybės mokslų ekspertų įmonė Fresci publikavo analizę „Bioklasterių vertė per Covid-19 pandemiją”, kurioje išsamiai įvertino 25 biotechnologijų klasterius veikiančius visoje Europoje. Tarp vertintų bioklasterių tik du dalyviai iš Baltijos šalių ir tik vienas jų Lietuvoje.

Pastebėta iVita veikla

Sulaukti tarptautinio dėmesio ir vertinimo iš tokios gyvybes mokslų konsultacine veikla užsiimančios įmonės kaip Fresci pavyko Lietuvos inovacijų centro brandinamam sveikatos technologijų klasteriui iVita. Pagrindinis šio klasterio tikslas kurti, palaikyti ir skatinti sveikatos technologijų ir biotechnologijų žinių pasidalijimą, inovacijas, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymą, tinklų kūrimą ir bendradarbiavimą fokusuojantis į visuomenės sveikatos sektorių ir jo dalyvius.

„Klasterio iVita įvertinimas naujausioje Europos bioklasterių ataskaitoje signalizuoja, jog LIC brandinamas klasteris yra matomas, o jo veikla pastebima tarptautiniu mastu. iVitos atsiradimas Fresci bioklasterių žemėlapyje neabejotinai rodo, jog brandindami šį klasterį einame tinkama kryptimi, o užsibrėžtus tikslus turime tęsti, nes nuosekli veikla jau ima duoti ir daugiau tarptautinio dėmesio” – teigia LIC projektų vadovas Gytis Junevičius. 

Tikslinga veikla siekiant tapti darniu, dinamišku ir konkurencingu sveikatos technologijų klasteriu Europoje, kuris lanksčiai sąveikautų su visuomenės sveikatos sektoriumi ir būtų atpažįstamas nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu, neabejotinai duoda rezultatų. Šiuo metu klasterį sudaro 26 nariai, o įvertinimas Fresci analizėje rodo, jog klasterio veikla pastebima ir tarptautinėje erdvėje. 

Papildoma motyvacija nesustoti

„Džiugina, jog naujausioje Europos bioklasterių analizėje pastebėta Lietuva ir iVita klasteris. Tai neabejotinai rodo, jog priimame teisingus su klasterio veikla susijusius sprendimus ir savo kasdiene veikla įrodėme, kad esame reikšmingas žaidėjas Europos klasterių kontekste. Tokios analizės vertingos ne tik žinių prasme, nes galime pamatyti, palyginti ir įvertinti, kuo gyvena kiti Europoje veikiantys panašaus tipo klasteriai, bet tai taip pat suteikia naujos motyvacijos dėti dar daugiau jėgų klasterio sėkmei” – teigia Diana Vertelkienė, iVita klasterio vadovė. 

Fresci bioklasterių analizėje vertinami kertiniai klasterių finansavimo šaltiniai, esminiai veiklą katalizuojantys aktoriai, klasterių siūlomos paslaugos bei kiti su klasterių veikla susiję aspektai. Su pilna Fresci bioklasterių ataskaita galite susipažinti čia: https://lic.lt/wp-content/uploads/2021/10/FRESCI_BIOCLUSTER_INFOG-2021.pdf

Šaltinis: Lietuvos inovacijų centras, sveikatos technologijų klasteris iVita